Σκοπός του λεξικού είναι η συγκέντρωση, η επιλογή και η καταγραφή των ελληνικών όρων που διέπουν την Επιστήμη της Πληροφόρησης και ταυτόχρονα η απόδοση αυτών στην αγγλική γλώσσα. Επιλογή όρων από συναφείς επιστήμες, όπως Αρχειονομία, Βιβλιοδεσία, Τυπογραφία, Πληροφορική έγινε σε μικρότερη έκταση. Στόχος του λεξικού είναι –έχοντας πάντοτε ως βασικό άξονα το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Πληροφόρησης– να μπορεί οποιοσδήποτε να χρησιμοποιήσει το λεξικό ως σημείο αναφοράς για την επιστημονική του ενημέρωση ανεξαρτήτως επιπέδου βιβλιοθηκονομικών γνώσεων.

Στο παρόν λεξικό μπορείτε να αναζητήσετε όχι μόνο ελληνικούς αλλά και αγγλικούς όρους (ΒΛΕΠΕ Οδηγίες χρήσης).

Η ανθολόγηση των όρων έγινε βάσει κυρίως βιβλιοθηκονομικών εγχειριδίων (ΒΛΕΠΕ Βιβλιογραφία) επιλέγοντας και όρους που ενδεχομένως να είναι για πολύ συγκεκριμένη χρήση (π.χ. ο όρος "Ακτινογραφία" για κάποιον βιβλιοθηκονόμο/καταλογογράφο νοσοκομειακής βιβλιοθήκης).

Το συνοπτικό αυτό έργο είναι βέβαιο ότι δεν εξαντλεί τον καθημερινά αυξανόμενο όγκο όρων και εννοιών που ανακύπτουν, στοχεύει όμως στο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, αξιοπιστία και ευχρηστία. Προτάσεις των αναγνωστών θα είναι χρήσιμες και μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από την Επικοινωνία ή το Forum του εν λόγω Wiki.

Ελληνο-Αγγλικοί όροι

see more...