Ακρώνυμα

Στο τμήμα αυτό θα βρείτε σε αλφαβητική σειρά -πρώτα τα αγγλικά και κατόπιν τα ελληνικά- ακρώνυμα


ACRONYMS

A

AAAS
American Association for the Advancement of Science
http://www.aaas.org/

AACR
Anglo-American Cataloguing Rules

AACR2
Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.
http://www.aacr2.org/

AALL
American Association of Law Libraries
http://www.aallnet.org/

AAP
American Association of Publishers
www.publishers.org

ACCUL
Advisory Committee on College and University Libraries (OCLC)

ACE
Advanced Collections Environment
http://staff.oclc.org/~hickey/Ace/

ACIG
Authority Control in the Online Environment Interest Group
http://www.ala.org/ala/lita/litamembership/litaigs/authorityalcts/authoritycontrol.htm

ACM
Association for Computing Machinery
http://www.acm.org/

ACM SIGCHI
Association for Computing Machinery Special Interest Group on Computer-Human Interaction
http://www.acm.org/sigchi/

ACRL
Association of College and Research Libraries
http://www.ala.org/acrl/

ADAPT
Automated Document Analysis Processing and Tagging

ADONIS
Article Delivery Over Network Information Systems

ADL
Advanced Distributed Learning

AIIM
Association for Information and Image Management International
http://www.aiim.org/

ALA
American Library Association
http://www.ala.org/

ALCME
Advanced Library Collection Management Environment
http://alcme.oclc.org/

ALCTS
Association for Library Collections and Technical Services
http://www.ala.org/alcts/

ALISE
Association for Library and Information Science Education
http://www.alise.org/

ALPSP
Association of Learned and Professional Society Publishers
http://www.alpsp.org/ngen_public/

ANSI
American National Standards Institute
http://www.ansi.org/

API
Application Programming Interface

ARGOS
ARchaeological Greek Online System
http://www.ekt.gr/tolib-serv/argos/index.html

ARL
Association of Research Libraries
http://www.arl.org/

ARLIS
Art Libraries Society of North America
http://www.arlisna.org/

ARLIS/NA
Alaska Resources Library and Information Services/North America
http://www.arlis.org/

ASA
Association of Subscription Agents
http://www.subscription-agents.org/

ASCII
American Standard Code for Information Interchange

ASIDIC
Association of Information and Dissemination Centers
http://www.asidic.org/

ASIS
American Society for Information Science
(Changed name to American Society for Information Science and Technology in 2000)
http://www.asis.org/

ASIST
American Society for Information Science and Technology
(Prior to 2000, known as American Society for Information Science)
http://www.asis.org/

ASLIB
Association of Information Management (UK)
http://www.aslib.co.uk/

AUUG
Australian UNIX and Open Systems User Group
http://www.auug.org.au/

AVS
Audio-Visual Services

B

BASIC
Book and Serial Industry Communications

BC
Bibliographic Classification

BCR
Bibliographical Center for Research
http://www.bcr.org/

BHTC
Book House Training Center

BIBLID
Bibliographic Identification of Contribution in Serials and Books

BIC
Book Industry Communication
http://www.bic.org.uk/

BISAC
Book Industry Systems Advisory Committee

BL
British Library
http://www.bl.uk/

BLAISE
British Library Automated Information Service

BLCMP
Birmingham Libraries Cooperative Mechanization Project

BLDSC
British Library Document Supply Center
http://www.bl.uk/articles

BNB
British National Bibliography
http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html

BUBL
Bulletin Board for Libraries

C

CAPSCA
Union List of Periodicals for Central America

CAPP
Council of Academic and Professional Publishers

CC
Colon Classification

CD-I
Compact disc-interactive

CDRS
Collaborative Digital Reference Service

CDS
Cooperative Discovery Services

CeDAR
Centre for Database Access Research

Cedars
CURL Exemplars in Digital Archives
http://www.leeds.ac.uk/cedars/

CIC
Committee on Institutional Cooperation
http://www.cic.uiuc.edu/

CIMI
Computer Interchange of Museum Information
http://www.cni.org/pub/CIMI/framework.html

CIP
Cataloging In Publication

CIQM
Center for Information Quality Management
http://www.i-a-l.co.uk/ciqm_qreport.html

CISAC
International Confederation of Societies of Authors and Composers
www.cisac.org

CLIR
Council on Library and Information Resources
http://www.clir.org/

CNI
Coalition for Networked Information
http://www.cni.org/

CO-ASIST
Central Ohio Chapter American Society for Information Science and Technology
http://www.asis.org/Chapters/coasis/coasishm.htm

COLIS
Collaborative Online Learning and Information Services
http://www.colis.mq.edu.au/

CORC
Cooperative Online Resource Catalog

CPSO
Cataloging Policy and Support Office
http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/

CRL
Center for Research Libraries
http://www.crl.edu/

CURL
Consortium of University Research Libraries

CVS
Concurrent Versions System
http://www.cvshome.org/

D

DanBib
Danish National Library System

DBM
Database Management System

DC
Dublin Core
http://dublincore.org/

DCMI
Dublin Core Metadata Initiative
http://dublincore.org/

DDC
Dewey Decimal Classification
http://www.oclc.org/dewey/

DLF
Digital Library Federation
http://www.diglib.org/

DNER
Distributed National Electronic Resource

DOI
Digital Object Identifier
http://www.doi.org/

DPC
Digital Preservation Coalition
http://www.dpconline.org

DSS
Distinguished Seminar Series
http://www.oclc.org/research/dss/

DTD
Document Type Definition

E

EAD
Encoded Archival Description
http://www.loc.gov/ead/

EAN
European Article Number

EARL
Electronic Access to Resources in Libraries

EARN
European Academic and Research Network

EBLIDA
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
http://www.eblida.org/

EBSCO
Elton B. Stephens Co.
http://www.ebsco.com/home/

ECDL
European Conference on Digital Libraries

EDD
Electronic Document Delivery

EDI
Electronic Data Interchange

EDIL
Electronic Document Interchange between Libraries

EdNA
Education Network Australia
http://www.edna.edu.au/

EDP
Electronic Data Processing

EIES
Electronic Information Exchange System

ELAG
European Library Automation Group
http://www.elag.org/

ELib
Electronic Libraries Programme
http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/

E-LIS
E-prints in Library and Information Services
http://eprints.rclis.org/

ELS
Electronic Library System

ENTITLE
Europe’s New libraries Together In Transversal Learning Environments
http://www.entitlelll.eu/

EOR
Extensible Open RDF

EPSIG
Electronic Publishing Special Interest Group

ERA
Educational Recording Agency
http://www.era.org.uk/

ERIC
Educational Resources Information Center
http://www.eric.ed.gov/

ERL
Electronic Reference Library

ERPANET
Electronic Resource Preservation and Access Network
http://www.erpanet.org/

ERRoL
Extensible Repository Resource Locator

ETD
Electronic Thesis and Dissertation

ETD-ms
Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations
http://www.ndltd.org/standards/

EU
European Union
http://europa.eu/

EUROPANET
European Academic Network

F

FAST
Faceted Application of Subject Terminology
http://www.oclc.org/research/activities/fast/default.htm

FEDLINK
Federal Library and Information Center Committee
http://www.loc.gov/flicc/

FCLA
Florida Center for Library Automation
http://www.fcla.edu/

FGDC
Federal Geographic Data Committee
http://www.fgdc.gov/

FID
Fédération Internationale d’ Information et de Documentation

FOBID
Federation of Library, Documentation and Information Organizations

FRBR
Functional Requirements for Bibliographic Records
http://www.oclc.org/research/projects/frbr/

FTP
File Transfer Protocol

G

GARE
Guidelines for Authority and Reference Entries

GATES
Generic Access to Electronic Services

GEM
Gateway to Educational Materials
http://www.thegateway.org/

GIF
Graphical Interchange Format

GII
Global Information Infrastructure

GNN
Global Network Navigator

GRS-1
Generic Record Syntax-1
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/asn1.html#RecordSyntax-generic

H

HealLink
Hellenic Academic Libraries Link
http://www.heal-link.gr/

HTML
HyperText Markup Language
http://www.w3.org/MarkUp/

HTTP
HyperText Transfer Protocol
http://www.w3.org/Protocols/

HUSAT
Human Sciences and Advanced Technology Research Institute

I

IAML
International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres
http://www.iaml.info/

IASA
International Association of Sound and Audiovisual Archives
http://www.iasa-web.org/

IAS
International Article Supply

IBIS
International Book Information Service

IBSS
International Bibliography of the Social Sciences
http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/

ICA
International Council on Archives
http://www.ica.org/

ICBL
International Campus Book Link
http://www.sabre.org/books/bookorg/interntl/bkdn_icb.htm

ICCROM
International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property
http://www.iccrom.org/

ICOM
International Council on Museums
http://icom.museum/

IDEAL
International Digital Electronic Access Library

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
http://www.ieee.org/

IEEE-LOM
Institute of Electrical and Electronics Engineers Learning Object Metadata

IETF
Internet Engineering Task Force
http://www.ietf.org/

IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
http://www.ifla.org/

IFLANET
IFLA NETwork
http://ifla.queenslibrary.org/I/docs/iflanet.htm

IIS
Institute of Information Scientists

ILA
Internet Library Association

ILGRECO
Implementing Learning Game Resources based on Educational Content
http://ilgreco.europole.org/

ILL
Interlibrary Loan

ILLINET
Illinois State Library
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/library/

ILS
Integrated Library System

IMLS
Institute of Museum & Library Services
http://www.imls.gov/

IMS
Instructional Management Systems

INCOLSA
Indiana Cooperative Library Services Authority
http://www.incolsa.net/

INDECS
Interoperability of Data in E-Commerce Systems

INFLIBNET
Information and Library Network Centre
http://www.inflibnet.ac.in/

INFOLAC
Information Society Programme for Latin America and the Caribbean
http://infolac.ucol.mx/

IRRT
International Relations Round Table (ALA)
http://www.ala.org/ala/mgrps/rts/irrt/index.cfm

IS
Information Society

ISBD
International Standard Bibliographic Description
http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description

ISBN
International Standard Book Number

ISDN
Integrated Services Digital Network

ISDS
International Serials Data System

ISI
Institute of Scientific Information

ISKO
International Society for Knowledge Organization
http://www.isko.org

ISMN
International Standard Music Number

ISO
International Organization for Standardization
http://www.iso.org/iso/home.htm

ISOC
International Society

ISRC
International Standard Report Number

ISSN
International Standard Serial Number

ISWC
International Standard Work Code

IT
Information Technology

IW3C2
International World Wide Web Conference Committee
http://www.iw3c2.org/

J

J2EE
Java 2 Platform, Enterprise Edition
http://java.sun.com/j2ee/

JASIST
Journal of the American Society for Information Science and Technology
http://www.asis.org/jasist.html

JaSSI
Java Server Side Interpreter

JIPS
Joint Internet Protocol Service

JISC
Joint Information Systems Committee
http://www.jisc.ac.uk/

K

KM
knowledge management

KO
knowledge organization

KOR
Knowledge Organization Research

L

LA
Library Association

LAMA
Library Leadership and Management Association
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/llama/index.cfm

LAN
Local Area Network

LC
Library of Congress
http://www.loc.gov/

LCC
Library of Congress Classification
http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

LCCN
Library of Congress Control Number
http://www.loc.gov/marc/lccn.html

LCSH
Library of Congress Subject Headings

LIBER
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
http://www.kb.dk/liber/

LIP
Library and Information Plan

LIS
Library and Information Science

LISA
Library and Information Science Abstracts
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php

LISRGP
Library and Information Science Research Grant Program
http://www.oclc.org/research/grants/

LITA
Library and Information Technology Association
http://www.lita.org/

LOM
Learning Object Metadata

M

MAES
Measurement, Assessment and Evaluation Section (ALA / LAMA)
http://connect.ala.org/node/64885

MARC
Machine-Readable Cataloging format
http://www.loc.gov/marc/

MC-DLRIG
Members Council Digital Libraries Research Interest Group

METS
Metadata Encoding and Transmission Standard
http://www.loc.gov/standards/mets/

MeSH
Medical Subject Headings
http://www.nlm.nih.gov/mesh/

MIS
Management Information Systems

MIT
Massachusetts Institute of Technology
http://www.mit.edu

MLC
Michigan Library Consortium
http://mlc.lib.mi.us/cms/sitem.cfm

MLNC
Missouri Library Network Corporation
http://www.mlnc.org/

MODS
Metadata Object Description Schema
http://www.loc.gov/standards/mods/

N

NACO
Name Authority Cooperative Program
http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco/

NASIG
North American Serials Interest Group
http://www.nasig.org/

NCHE
National Commission for Higher Education

NCLIS
National Commission on Libraries and Information Science

NCSA
National Center for Supercomputing Applications
http://www.ncsa.uiuc.edu/

NDLF
National Digital Library Federation
http://www.diglib.org/

NDLTD
Networked Digital Library of Theses and Dissertations
http://www.ndltd.org/

NEDLIB
Networked European Deposit Library
http://nedlib.kb.nl/

NFAIS
National Federation of Advanced Information Services
http://www.nfais.org/

NISO
National Information Standards Organization
http://www.niso.org/

NKOS
Networked Knowledge Organization Systems/Services
http://nkos.slis.kent.edu/

NLA
National Library of Australia
http://www.nla.gov.au/

NLM
National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/

NLP
Natural Language Processing

NoWAL
The North West (UK) Academic Libraries
http://www.nowal.ac.uk/

NSDL
National Science Digital Library
http://www.nsdl.org/

O

OA
Open Access

OAI
Open Archives Initiative
http://www.openarchives.org/

OAI-PMH
Open Archives Initiative's Protocol for Metadata Harvesting
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html

OAIS
Open Archival Information System

OASIS
Organisation for Article Standards in Science

OBN
Open Library Network

OCLC
Online Computer Library Center
http://www.oclc.org/uk/en/global/default.htm

OCR
Optical Character Recognition

ODA
Open Document Architecture

OII
Open Information Interchange

OJ
Official Journal of the European Union
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do

ONIX
Online Information eXchange

OPAC
Online Public Access Catalog

OR
Office of Research

OSI
Open Systems Interconnection

OSTI
Office of Scientific and Technological Information
http://www.osti.gov/

P

PA
Publishers Association

PAC
Preservation and Conservation

RDA
Resource Description and Access
http://www.rdaonline.org/

PADI
Preserving Access to Digital Information
http://www.nla.gov.au/padi/

PCC
Program for Cooperative Cataloging
http://www.loc.gov/catdir/pcc/

PCI
Patent Citation Index

PDF
Portable Document Format

PICS
Platform for Internet Content Selection
http://www.w3.org/PICS/

POI
Persistent Object Identifiers

PPA
Periodical Publishers Association

PMWG
Preservation Metadata Working Group

PREMIS
PREservation Metadata: Implementation Strategies
http://www.loc.gov/standards/premis/

PURL
Persistent Uniform Resource Locator
http://purl.oclc.org/

R
RBR
Restricted Borrowing

RAC
Research Advisory Committee

RDF
Resource Description Framework
http://www.w3.org/RDF/

RDF-DC
Resource Description Framework - Dublin Core

RDN
Resource Discovery Network

REST
REpresentational State Transfer
http://internet.conveyor.com/RESTwiki/moin.cgi/FrontPage

RIAO
Recherche d'Informations Assistee par Ordinateur

RLAC
Research Libraries Advisory Committee (OCLC)

RLG
Research Libraries Group

RONDAC
Regional OCLC Network Directors Advisory Committee

RPO
Reproduction Rights Organisation

RSLP
UK Research Support Libraries Programme
http://www.rslp.ac.uk/

RSS
Really Simple Syndication

RUSA
Reference and User Services Association
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/index.cfm

S

SCORM
Sharable Content Object Reference Model

SCURL
Scottish Confederation of University and Research Libraries
http://scurl.ac.uk

SDI
Selective Dissemination of Information

SEAALL
Southeastern Chapter of the American Association of Law Libraries
http://www.aallnet.org/chapter/seaall/

SGML
Standard Generalized Markup Language
http://www.w3.org/MarkUp/SGML/

SIGDOC
Special Interest Group for Documentation
http://www.acm.org/sigdoc/

SIGIR
Special Interest Group on Information Retrieval
http://www.acm.org/sigir/

SIM
Society for Information Management
http://www.simnet.org/

SLA
Special Libraries Association
http://www.sla.org/

SOAP
Simple Object Access Protocol
http://www.w3.org/TR/SOAP/

SRU
Search & Retrieve URL Service

SRW
Search & Retrieve Web Service

SRW/U
Search & Retrieve Web Service/URL Service
http://www.loc.gov/standards/sru/

STORD
Structured Text on Relational Databases

SSP
Society for Scholarly Publishing
http://www.sspnet.org/

T

Tcl
Tool Command Language
http://www.tcl.tk/

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TEI
Text Encoding Initiative
http://www.tei-c.org/index.xml

TEL
The European Library
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

U

UBCIM
Universal Bibliographic Control and International MARC

UDC
Universal Decimal Classification
http://www.udcc.org/

UIUC
University of Illinois at Urbana-Champaign
http://www.uiuc.edu/

UKMARC
United Kingdom MARC Format
http://www.bl.uk/ukmarc/marc21paper.html

UKOLN
United Kingdom Office for Library and Information Networking
http://www.ukoln.ac.uk/

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
http://www.unesco.org/

UNIMARK
Universal MARC Format

UNISIST
Universal System for Information in Science and Technology

URC
Uniform Resource Characteristics

URI
Uniform Resource Identifier
http://www.w3.org/Addressing/

URL
Uniform Resource Locator
http://www.w3.org/Addressing/

USMARC
United States MARC Format

UTF
Unicode Transformation Format

V

VALA
Victorian Association for Library Automation, Inc.
http://www.vala.org.au

VIAF
Virtual International Authority File

W

WWW
World Wide Web

W3C
World Wide Web Consortium
http://www.w3c.org/

WiLS
Wisconsin Library Services
http://www.wils.wisc.edu/

WIPO
World Intellectual Property Organization
http://www.wipo.int/portal/index.html.en

WSDL
Web Services Description Language
http://www.w3.org/TR/wsdl12/

X

XHTML
eXtensible HyperText Markup Language
http://www.w3.org/TR/xhtml1/

XML
eXtensible Markup Language
http://www.w3.org/XML/

XMP
eXtensible Metadata Platform
http://www.adobe.com/products/xmp/

XSL
eXtensible Stylesheet Language
http://www.w3.org/Style/XSL/

XSLT
XSL Transformations
http://www.w3.org/TR/xslt

Z

Z39.50
"Z Thirty-Nine Dot Fifty"
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/

ZIG
Z39.50 Implementors Group
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/


ΑΚΡΩΝΥΜΑ

Α

ΟΑ
Ανοικτή Πρόσβαση

ΑΒΕΚΤ
Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
http://abekt.ekt.gr/

Β

ΒΒ
Βιβλιοθήκη της Βουλής
http://catalog.parliament.gr

ΒΕΠ
Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης

ΒΠΚ
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
http://library.ucy.ac.cy/

ΒΥΠ
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Γ

ΓΑ
Γενικό Αρχείο

ΓΑΚ
Γενικά Αρχεία του Κράτους
http://www.gak.gr

Δ

ΔΙΠΑΠ
Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής
http://www.eae.org.gr/dipap.pdf

ΔΙΠΚΑΛ (ΝΦΠΟ)
Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Λημμάτων (Νομικά Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες)

ΔΣΑ
Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων

Ε

ΕΑΕ
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία
http://www.eae.org.gr/

ΕΑΘ
Επιτροπή Ανάπτυξης Θησαυρού (Βιβλιοθηκονομικού)

ΕΒΔ
Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών

ΕΒΕ
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
http://www.nlg.gr/

ΕΔΕΤΒ
Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών
http://www.ekt.gr/tolib-serv/edetb/

ΕΕΒΕΠ
Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης
http://www.eebep.gr/

ΕΙΕ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
http://www.eie.gr/

Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
http://www.ekebi.gr/

ΕΚΤ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
http://www.ekt.gr/

ΕΛΙΑ
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
http://www.elia.org.gr/

ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
http://www.elot.gr/

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
http://www.epeaek.gr/epeaek/el/home.jsp

Κ

ΚΕΑΒ
Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

ΚΕΒΕΠ
Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης
http://kebep.blogspot.com/

ΚΕΕ
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
http://www.moec.gov.cy/kee/

Μ

ΜΟΠΑΒ
Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://www.mopab.gr/

Π

ΠΑΣ
Πολιτική Ανάπτυξης Συλλογής (βιβλιοθήκης-αρχείου)

ΠΣΑΒ
Πανελλήνια Συνέδρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Σ

ΣΕΑΒ
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://www.heal-link.gr/

ΣΚΑΒ
Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΚΔΒ
Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών

ΣΚΕΑΒ
Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://www.unioncatalog.gr/ucportal/