Αμερικανικός πρότυπος κώδικας ανταλλαγής πληροφοριών

American Standard Code for Information Interchange =ASCII

α