Αμφίδρομη-εναλλασσόμενη επικοινωνία

Both-way communications

α