Ανεστραμμένο ευρετήριο με λέξεις κλειδιά

Keyword inverted index

α