Αντικείμενο αρχειακής αξίας

Artefact, Artifact

α