Αριθμός δείκτη παραπομπών

Reference indicator number

α