Αριθμός ελέγχου εγγραφής

Record control number

α