Αριθμός υποχρεωτικής κατά το νόμο κατάθεσης

Legal deposit number

α