Χωρίς όνομα (εκδότη) =χ.ό.

No name (of publisher), Sine nomine =s.n.

χ