Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ιδρυμάτων

International Federation of Library Associations and Institutions =IFLA

δ