Ειδικός προσδιορισμός υλικού

Specific material designation

ε