Ειδικός της πληροφόρησης

Information specialist

ε