Έμπειρο σύστημα βάσης δεδομένων

Expert database system

ε