Ενδιάμεσος αποθηκευτικός χώρος

Intermediate storage

ε