Ένωση βιβλιοθηκονόμων (Μ. Βρετανίας)

Library Association =LA

ε