Επιστήμονας της πληροφόρησης

Information specialist

ε