Έργο μικτής υπευθυνότητας

Work of mixed responsibility, Work of mixed authorship

ε