Έργο μοιρασμένης υπευθυνότητας

Work of shared authorship, Work of shared responsibility

ε