Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας

National Library of France, Bibliothèque nationale de France =BNF

ε