Φιλμ νιτρικής κυτταρίνης

Cellulose nitrate film

φ