Γενικός προσδιορισμός υλικού

General material designation =GMD

γ