Γλώσσα της βιβλιογραφικής μονάδας

Language of item, Language of the work

γ