Ηλεκτρονικός υπολογιστής =Η/Υ

Electronic computer, Computer

η