Κόψιμο των σελίδων στην άκρη

Edging off, Trimming of the edges

κ