Μνήμη άμεσης κατ’ επιλογήν προσέγγισης

Random access memory =RAM

μ