Μπράιγ (σύστημα ανάγλυφης γραφής για τυφλούς)

Braille

μ