Ομοιόμορφη συμβατική επικεφαλίδα

Uniform conventional heading

ο