Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας

World Intellectual Property Organization =WIPO

π