Πρώτη δήλωση πνευματική υπευθυνότητας

First statement of responsibility, Primary intellectual responsibility

π