Πρωτόκολλο ελέγχου μεταφοράς

Transmission control protocol/Internet protocol =TCP/IP

π