Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένων

HyperText Transfer Protocol =HTTP

π