Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Integrated Services Digital Network =ISDN

ψ