Σχεδιαστής καλύμματος (βιβλίου)

Bookjacket designer

σ