Σχέδιο πρόληψης φυσικών καταστροφών

Disaster plan

σ