Συγγραφέας κινηματογραφικού κειμένου

Author of screenplay

σ