Συλλογικό όργανο ως συγγραφέας

Corporate author

σ