Σύμβολο στοιχείου δεδομένων

Data element identifier

σ