Σύστημα ονοματοδοσίας διαδικτύου

Domain name system =DNS

σ