Σύστημα προσδιορισμού κειμένου

Assigned-text system

σ