Σύστημα σύνθετης βάσης δεδομένων

Multimedia database system

σ