Τμήμα κωδικοποιημένων πληροφοριών

Code information block

τ