Βασικός κατάλογος σημασιολογιών

Basic Semantics Registration =BSR

β