Βιβλιοθηκονόμος παιδικής βιβλιοθήκης

Children’s librarian