Βιβλιοθηκονόμος σχολικής βιβλιοθήκης

School librarian