Βιβλιοθηκονόμος υπεύθυνος βιβλιοθήκης

Librarian in charge