Υποπεδίο σταθερού μήκους

Fixed length subfield

υ