Οδηγίες χρήσης

Τρόποι αναζήτησης ελληνικού ή αγγλικού όρου στο λεξικό

  1. Για επιτυχή αναζήτηση, ο ελληνικός όρος πρέπει να γράφεται με πεζά και τόνο και ομοίως ο αγγλικός όρος συνιστάται να γράφεται με πεζά.
  2. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον ελληνικό ή αγγλικό όρο στο πλαίσιο της αναζήτησης (search this site) πάνω δεξιά. Κατόπιν επιλέξτε το επιθυμητό λήμμα από την προβαλλόμενη λίστα και θα μεταφερθείτε στον όρο που τελικώς επιλέξατε. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι και από τους ελληνικούς όρους και από τους αγγλικούς όρους και από τα ακρώνυμα.
  3. Από τη δεξία στήλη (side bar) επιλέξτε "Εύρεση κατά γράμμα". Εκεί μπορείτε να αναζητήσετε αλφαβητικά τους ελληνικούς όρους. Κατόπιν, επιλέγοντας τον επιθυμητό όρο, θα μεταφερθείτε στη σελίδα με τη μετάφρασή του. Με την επιλογή αυτή είναι εφικτό να βρεθούν μόνο οι ελληνικοί όροι. Αν επιθυμείτε να βρείτε αγγλικό όρο, ακολουθείστε την προηγούμενη διαδικασία αναζήτησης.

Γενικές οδηγίες

 Ένας όρος μπορεί να επιδέχεται πέραν της μίας απόδοσης. Οι αποδόσεις αυτές χωρίζονται με κόμμα.

Απόσπασμα Excerpt, Extract, Quotation

 Τα άρθρα φράσεων και το μόριο “to” των αγγλικών ρημάτων παρατίθενται στο τέλος της λέξης ή φράσης και μετά από κόμμα (,).

Δανείζομαι Borrow, to
Βρετανική Βιβλιοθήκη British Library, The

 Για καλύτερη κατανόηση της χρήσης του όρου χρησιμοποιούνται λέξεις μέσα σε παρενθέσεις αμέσως μετά τον όρο, με σκοπό να επεξηγήσουν ή να διευκρινίσουν.

Προσαρμογή (μουσική) Adaptation (music)

 Οι αγκύλες χρησιμοποιούνται για να περικλείσουν όρους που είναι αποδεκτοί αλλά δεν χρησιμοποιούνται τόσο ή δεν προτιμούνται.

Μινιατουρίστας, [Μικρογράφος] Miniaturist

 Τα ακρωνύμια που απαντώνται στους Ελληνο-Αγγλικούς όρους τοποθετούνται μετά την ανεπτυγμένη μορφή της φράσης και το σύμβολο ίσον (=).

Κωδικοποιημένη αρχειακή περιγραφή Encoded Archival Description =EAD

 Υπενθυμίζεται ότι οι λέξεις αποδίδονται μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιστήμης (π.χ. η λέξη Entry αποδίδεται στα ελληνικά Αναγραφή/Εγγραφή και όχι Είσοδος).